Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Esra ALTINTAŞ YÜKSEL, Yücel GELİŞLİ

NO Makale Adı
1447167244 İÇ GÖÇÜN YAŞANDIĞI BÖLGELERDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA KARŞILAŞILAN DİSİPLİN SORUNLARI ( ESENYURT ÖRNEĞİ )

Bu araştırmanın genel amacı; idareci, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine göre iç göçün yaşandığı bölgelerdeki ilköğretim okullarında eğitim-öğretim sürecinde karşılaşılan disiplin sorunları belirlemektir (Esenyurt Örneği). Ülkemizde yoğun göç alan şehirlerin başında İstanbul gelmektedir. İstanbul’un en çok göç alan ilçelerinden olan Esenyurt’ta yapılan bu araştırmanın gerçekçi sonuçlar çıkaracağı düşünülmüştür.
Araştırma ön uygulama ve asıl uygulama olmak üzere iki basamakta gerçekleştirilmiştir. Anketin ön uygulaması İstanbul ilinin göç alan bölgelerindeki ilköğretim okullarında yapılmıştır. Asıl uygulama İstanbul ili Esenyurt ilçesinde tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 5 ilköğretim okulunda yapılmıştır. Öğrenci, öğretmen ve idarecilere uygulanan anketler ile elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak tablolar haline getirilmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre göç alan bölgelerdeki en önemli sorunlardan birisi disiplin sorunlarıdır. Okul içi çeteleşme ve öğrenciler arasındaki madde bağımlılığı önemli disiplin sorunları olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonuçlarında öğrenci, öğretmen ve idarecilerin görüşleri arasında farklılıklar olduğu, bu farklılığın öğrencilerde anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda Esenyurt ilçesindeki ilköğretim okullarında eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Göç, eğitim, disiplin.