Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Şengül BÜYÜKBOYACI

NO Makale Adı
1439317680 SÜLEYMAN DEMİREL DÖNEMİ (1965–1971) EĞİTİM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARININ TÜRK BASININDAKİ YANKILARI

Bu araştırmada; Süleyman Demirel başkanlığında Adalet Partisi’nin (1965–1971) tek başına iktidar olduğu dönemdeki eğitim politikalarının basına nasıl yansıdığı, yine bu dönemde soğuk savaş döneminin ortaya çıkardığı ideolojik kamplaşmaların sonucunda ortaya çıkan gençlik hareketleri ve siyasi kamplaşmaların eğitim politikalarını nasıl etkilediği araştırılmış, sonuçların parti programında yer alan hedeflere uygunluğu basındaki yansımaları ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca gazetelerde, eğitim ile ilgili hangi konuların ağırlıklı olarak ele alındığını ve hangi tür konu ve olaylarda gündemler arasında bir paralellik olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada; eğitim politikalarının basına yansımalarını belirlemek için, ulusal düzeyde yayın yapan, farklı yayın gruplarına ait, farklı siyasi eğilimlere sahip üç gazete, eğitim politikalarının belirlemesi için ise; Milli eğitim şuralarında, kalkınma planlarında ve hükümet programlarında eğitim ile ilgili alınan kararlar incelenmiştir. Cumhuriyet, sol/sosyalist ağırlıklı bir yayın politikası doğrultusunda, hükümeti ve icraatlarını eleştiren bir gazetedir, Tercüman gazetesi milliyetçi/muhafazakâr ağırlıklı ve Hürriyet gazetesi merkez/liberal ağırlıklı bir yayın politikası izleyen gazetedir.
Anahtar Kelimeler: Süleyman Demirel Dönemi, Politika, Eğitim Politikaları, Türk Basını