Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 5  Bahar 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Terlan Mehdiyeva AZİZZADE

NO Makale Adı
1430334543 RUS ANALİTİK SANATININ BÜYÜK USTASI PAVEL FİLONOV (1883-1941)

Pavel Filonov, yaratıcılığı Sovyet sansürü yüzünden az bilinen birinci dalga Rus avangart sanatçılarındandır. Bu makalede, Rus analitik sanatının kurucusu ve 20. yüzyılın başındaki Rus dışavurumculuğu, primitivizm, sembolizm ve kübofütürizm akımlarının en önemli isimlerinden Pavel Filonov’un sanata bakışı ve bilimsel araştırmaları incelenmiştir. ‘Rus Analitik Sanatının Ustaları Okulu’nun (1925-1932) kurucusu P. Filonov, sanatsal yaratıcılığın içsel kurallarını incelemiş ve yaratıcılık sürecinin kontrolü anlamına gelen ‘entelektüel analiz’ kavramı üzerinde çalışmıştır. Bu makalede entelektüel analizin merhaleleri üzerinde durulmakta ve sanat okullarında okutulan, analitik sanatın içeriğini maddeler halinde inceleyen bildirisinden örnekler verilmektedir. Sanatçının görüşleri ve sanatına kısaca değinilmiş, ömrünün sonuna dek savunduğu analitik sanat kuramları, duygu ve düşünceleri, uğradığı sansür ve haksızlıklar ele alınmıştır. Ayrıca görsel dokümanlar, konunun akışı içinde okuyucuya sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Analitik Sanat, Pavel Filonov, Avangart, Sovyetler Birliği