Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 5  Bahar 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sabriye ÖZTÜTÜNCÜ

NO Makale Adı
1430263297 FOTOĞRAF VE KOLAJ ETKİLEŞİMİNE ROBERT RAUSCHENBERG VE RİCHARD HAMİLTON YAKLAŞIMI

19. ve 20.yüzyıllarda iletişim teknolojilerinin gelişimiyle sanat alanlarında birbirinden farklı uygulama yöntemleri ve kavramlar ortaya çıkmış, kültürel değişimler hem bireyler hem de toplum üzerinde büyük yenilikler yaratmıştır. Fotoğrafın yapı olarak plastik sanatlarda yer edinmesi bizleri, fotoğraf ve plastik sanatların etkileşiminin sonucu olan “Foto-Kolaj” çalışmalara yaklaştırmıştır. Fotoğrafın, plastik sanatlardan resim alanı disipliniyle olan ilişkisine “Pop Sanat” akımı üzerinden değinilmiş ve plastik sanatlarda fotoğrafın bir ifade aracı olarak kullanılmasına dikkat çekilmiştir. Fotoğraf, plastik sanatların hemen hemen her alanında malzeme olarak yapıtlarda kullanılmıştır. Sanat alanlarındaki disiplinler arası yaklaşımlar ile ortaya çıkan sanatsal uygulamalar, özgün olmakla beraber dikkat çekici olmuştur. Ele alınan bu araştırma konusunda, resim ve fotoğraf ilişkisini detaylı bir şekilde incelemek için; çağdaş plastik sanat akımları içerisinde fotoğrafın “pop sanat” bağlamında kullanımı, dönemler içerisinde fotoğrafın kolaj malzeme türü olarak kullanımının nasıl gerçekleştiği ve fotoğraf-kolaj kurgusunun kısa tarihçesi, gündelik yasamdaki yeri üzerinde durulmuştur. Resim sanatı açısından R. Rauschenberg ve R. Hamilton gibi sanatçıların “Foto-Kolaj” çalışması incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler : kolaj, popüler kültür, fotoğraf, resim, Dada, Pop sanat