Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 5  Bahar 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kanışay MUKTAROVA

NO Makale Adı
1430263051 KIRGIZİSTAN 2011 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM KAMPANYALARININ YÜRÜTÜLMESİNDE SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ

Kırgızistan, Orta Asya ülkeleri arasından ‘Demokrasi Adası’ ismini koruyarak dördüncü kez cumhurbaşkanlığı seçimlerini gerçekleştirmiş olan tek ülkedir. SSCB’nin yıkılmasının ardından ‘bağımsızlığını’ kazanmış olan Kırgızistan tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine 80’den fazla aday kayıt yaptırmıştır. Bu gösterge, adaylar arasında büyük bir rekabetin mevcut olduğunu göstermektedir. Seçmenlerin desteği, güveni ve oyuna sahip olmak için adaylar arasında şiddetli bir mücadele yaşanmıştır. Dolayısıyla seçim kampanyalarının etki ve verimliliğini arttırmak üzere adaylar tüm metotları kullanmak zorunda kalmışlardır. Çalışmada Kırgızistan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinin özellikleriyle birlikte Ağ Toplumu ve Sosyal Medyanın bugünkü durumu ve adayların yeni medya araçlarını kampanya amaçlı kullanma yöntemleri, adayların bireysel blogları araştırılacaktır. Böylece Kırgızistan’da siyasal iletişimin yeni boyutlarının sosyal medya aracılığıyla nasıl bir şekil aldığı incelenecektir. Özellikle incelemede 2011 Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde siyasal partilerin seçmenleri ilgilendirecek vaatlere nasıl yöneldikleri, yaratıcı strateji kampanyalarını nasıl oluşturdukları üzerinde durulacaktır. Partilerin siyasal marka kimliklerine bağlı olarak seçim iletişimini yürütme benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılacak, parti kimliği, lider imajı ve partinin savunduğu görüşler çerçevesinde de siyasal ideolojik yapılanma analizine odaklanılacaktır. Araştırma niteliksel metodolojiye dayalı olarak yürütülecektir.
Anahtar Kelimeler: Seçim Kampanyası, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Kırgızistan Sosyal Medya, Siyasal İletişim, Kırgızistan Siyasal Partileri