Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 5  Bahar 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Elif TEKİN GÜRGEN

NO Makale Adı
1430240203 MÜZİĞİN TEMEL BİLEŞENLERİ VE MÜZİK DİNLEMENİN KAVRAMSAL BOYUTU

Bu çalışmanın amacı müziğin bileşenlerinden olan ezgi, zaman ve doku kavramları ile bunları oluşturan ögelerin ilgili alan yazın doğrultusunda irdelenmesidir. Terminolojik olarak yanlış kullanımlara da değinilerek kavramların birbirleri ile karıştırılması ve anlamları dışında kullanımları ile ilgili sorunlara da açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Böylece müzik icrası sırasında veya müzik dinlerken işitilen, hissedilen ve uygulanan müziksel unsurların daha doğru adlandırılması amaçlanmakta ve müzik hakkında konuşma ve yazmaya, bir başka deyişle müzik ile ilgili iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunulacağı, ayrıca daha verimli müzik öğrenme ortamları yaratılacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müziksel unsurlar, müziksel kavramlar, müzik dinleme, müzik eğitimi, ezgi, müzikte zaman, müziksel doku