Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 5  Bahar 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mehmet Emrah ERKANI

NO Makale Adı
1429044460 TÜRKİYE’DEKİ SİNEMA EĞİTİMİNİN FİZİKSEL VE YAPISAL SORUNLARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

TÜRKİYE’DEKİ SİNEMA EĞİTİMİNİN FİZİKSEL VE YAPISAL SORUNLARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELERÖZET
Bu makale Türkiye’deki sinema eğitiminin fiziksel ve yapısal sorunlarına karşılaştırmalı ve disiplinler arası bir bakışla yaklaşmaktadır. Dünyanın önde gelen sinema eğitimi kurumlarından bazılarının programlarını incelerken Türkiye’deki sinema eğitiminde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğine, akademik kurumların yapısal sorunlarına, ülkemizdeki rafine sinema öğreniminin önündeki engellerin çözümlerine ilişkin yapıcı eleştirilere yer vereceğim.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, sinema, eğitim, disiplinler arası, üniversite