Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 5  Bahar 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İbrahim ÇOBAN, Neslihan KIYAR

NO Makale Adı
1428508310 YARATICI FOTOĞRAFÇILIKTA GELENEKSEL, DİJİTAL VE İNTERAKTİF DÖNEM

Modernizm sanatın bütün alanlarında değişime neden olmuş, sanatçılar modern düşüncenin ışığında sanat üretme çabalarına girişmişlerdir. Bu gelişme fotoğraf sanatını da etkilemiş ve fotoğrafçıyı yeni ifade biçimleri aramaya yöneltmiştir. 1980 sonrası teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, dijital fotoğraf olgusunu yaratmıştır. Böylelikle fotoğrafçı dijital fotoğrafa paralel, sayısal görüntü işleme programları gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştır. Dijital Fotoğraf aygıtlarının ve bu tür fotoğraf işleme programlarının hızlı gelişimi, sanatçının görece kolaylıkla, yeni olanakları ve manipülasyon tekniklerini kullanarak yaratıcılığını üst düzeyde gerçekleştirmesini ve daha önce hayal bile edilemeyen sonuçlar almasını sağlamıştır. Günümüzde teknolojinin sanatçıya sunduğu yaratım ortamında bir fotoğrafçı artık oluşturacağı sanal galerisini internet ortamına taşıyabilmekte, böylece hiçbir gerçek galeriye, kuruma veya bir küratöre ihtiyaç duymadan eserlerini dünya üzerindeki milyonlarca sanat izleyicileriyle zaman ve sınır kısıtlaması olmadan paylaşabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Manipülasyon, Dijital Fotoğraf, İnternet Teknolojisi.