Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 4  Güz 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Derya ŞAHİN

NO Makale Adı
1414432602 FRANCISCO GOYA’NIN BELGE NİTELİĞİNDEKİ BASKI RESİMLERİ

Romantizmin önde gelen isimlerinden biri olan İspanyol ressam ve gravür sanatçısı Francisco Goya’nın sanatının şekillenmesinde hem yaşadığı dönem hem de bulunduğu coğrafya son derece önemlidir. Goya’nın eserlerinin yaşadığı döneme ait bilgi veren önemli belgeler olduğu düşünülmektedir. Dönemin toplumsal olaylarını eleştirel bir bakış açısıyla yansıtan Goya’nın özellikle baskı resimleri bunu kanıtlar niteliktedir.
Goya, baskı dizilerinin tümünde toplumsal olaylara karşı duyarsız kalmamış, eleştirel tavrını eserlerinde ortaya koymuştur. Gerçekçi ve eleştirel üslubuyla dikkat çeken Goya, gelenekleri bozan yeni bir yol izlemiştir. Baskı resimlerinde genellikle acı, işkence, infaz ve yıkım unsurlarına vurgu yapmıştır. Goya’nın gravürlerin ayrıntılı incelenmesi ve yorumlanması yoluyla çarpıcı gerçekliğin ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır.
Bu araştırmada Goya’nın dört başlık altında topladığı baskı resimleri incelenmiş, söz konusu baskı dizilerinin, yapılış amaçları, dönemin toplumsal olay ve olguları çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu baskı dizilerinin adları şöyledir: Kapriçyolar, Savaşın Felaketleri, Boğa Güreşleri ve Atasözleri Serileri.
Anahtar Kelimeler: francisco goya, baskı resim, toplumsal olaylar ve olgular