Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 4  Güz 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sevgi Can SARGIN

NO Makale Adı
1414431842 KAMUSAL ALANDA MASALSI SANATSAL YAKLAŞIMLAR

Günümüzde kent yaşamının döngüsünde tutsak kalmış, insani boyuttan giderek uzaklaşmış, doğadan koparılmış insanın, duyarlılıklarının, farkındalıklarının yeniden kazandırabilmesi, sanatın, sanat üretimlerinin günlük yaşama ve yaşam alanlarına dâhil edilmesiyle gerçekleşebilir. Sanatın müzeler ve galerilerden çıkarılarak, geniş izleyici kitleleriyle buluşabileceği yaşam alanlarında sergilenmesi, eserin sergilendiği mekân ve çevresi, sanatçısı, izleyicisi hem de sanatın dinamikleri için de olumlu etkiler sağlayabilmektedir. Bu yaklaşımlarla kenti içinde yaşayanlar için bir oyun alanı haline getirmek, mekânla ilgili fark ve farkındalık yaratmak mümkün olabilmektedir. Doğayı hayvan, bitki, bulut, vb. ile yeniden kente döndürme, kent insanına günlük yaşamın rutinlerinden farklı, fantastik kaçış noktaları yaratma, karşıtlıklarla algı oyunlarıyla izleyicileri sürprizlerle karşılaştırma imkânları sunar. Kendini evrenin merkezinde gören insan dışında daha büyük varlıkların dokunuşunu masalsı tavırlarla ortaya koymak, sanatla herhangi bir bağı olamayan insanların bile günlük hayatta sanatla, bir sanat eseriyle temasını sağlamak, bir taraftan sanatın müze ya da galerilerden çıkıp insanla/yaşamla bütünleşmesine olanak sunmak bu farklı, özgün, çarpıcı yaklaşımlar sayesinde mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, sanat, izleyici