Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 4  Güz 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Harun TÜRKMENOĞLU

NO Makale Adı
1414431733 TEKNOLOJİ İLE SANAT İLİŞKİSİ VE BİR DİJİTAL SANAT ÖRNEĞİ OLARAK INSTAGRAM

Teknoloji günümüz yaşam biçimleri içinde kültürden sanata kadar tüm değer yapılarında etkili bir araçtır. Günümüz bireyselliğinin kontrol edilmesinde de etkili olan teknoloji gerek avantajları gerek dezavantajları ile neredeyse tüm toplumsal yapılarda varlık göstermektedir. Teknoloji günlük hayatta yaşamı kolaylaştırıcı, düzenleyici iken bilimsel ve sanatsal olana etkisi ile de faklı söylemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır denilebilir.
21. yüzyılın şekillenişinde etkili olan bu mecra özellikle sanatta bir medya olarak yeni biçimlerin, farklı tekniklerin ortaya çıkmasını sağlamış aynı zamanda sanatçı/tasarımcı içinde sınırların ortadan kalmasını sağlamıştır. Bugün bir sanatçı/tasarımcı dünyanın her yerinde istediği şekilde varlık gösterebilmekte ve üretimlerine yön verebilmektedir. Bilgisayar yazılımlarının ve teknolojinin bu denli önem kazanması sanatçılara tekniklerini ilerletmekte ve ya direk olarak bu sayısal çözümlemelerle üretimde bulunmalarına imkân sağlamaktadır.
Araştırma kapsamında ele alınan Instagram’ında günümüz üretim şekilleri içerisinde bu kadar etkili olmasını sağlayan fotoğraf düzenlemesine imkân vermesi ve yakalanmış fotoğraflar üzerinde çok basit bir şekilde özgün efektler uygulatabilmesidir. Nitel araştırma tekniği kullanılan araştırma Instagram örnekleminde sanatçıların teknolojiden faydalanarak kalıplaşmış sanat anlayışlarının ne denli dışına çıktıklarını ve farklı beğeni düzeylerinin oluşmasında ekili olduklarını ele alması bakımdan önemlidir denilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Teknoloji, Dijital Sanat, Instagram.