Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 4  Güz 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Rahmouna ZIDANE

NO Makale Adı
1414431705 İNGİLİZCEDE FİİLSİZ CÜMLELERİN KULLANIMI

İngilizcede genellikle bir cümle bir özne ve bir fiil içermelidir. Ancak günlük dilde bazı konuşmalar fiilsiz oluşabilir. Bu makalede, İngiliz literatüründe fiilsiz cümlelerin kullanımı incelenmiştir. Kavramın farklı tanımları verilmiş ve dilbilgisel işlevleri tarif edilmiştir. Çalışmada, betimsel dilbilim yöntemleri izlenmiştir
Anahtar Kelimeler: Fiilsiz cümle, İngilizce, yazılı metin.