Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 4  Güz 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çağatay AKENGİN

NO Makale Adı
1414431536 SANAT İDEOLOJİ POLİTİKA İLİŞKİLERİ

Bu yazıda devlet-sanat, iktidar-sanat, ideoloji-sanat ilişkilerinde yer tutan olumlu ve olumsuz etkileşimler irdelenmiştir. Ayrıca sanatı himaye eden mesenler ve devlet otoritesi karşısında sanatçının ne derece dirençli olabileceği ele alınmıştır. Bu ilişkilerin sanata kazandırdıkları ve kaybettirdikleri irdelenmiştir. Toplumun kültür düzeyi ve gelişmişliği ile sanatın bağımsızlığı arasında yakın bir ilişki bulunduğu tezine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, ideoloji, politika, himaye.