Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 3  Bahar 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Rahmi ATALAY

NO Makale Adı
1407935469 AFRODİSİAS HEYKEL OKULU

Afrodisias heykel okulu ve müzesini bitmemiş heykellerin varlığı ve bazı heykellerdeki oran-orantı sorunları bir heykel okulunun rutin yaşantısını ve ruhunu yansıtmaktadır. Günümüz Heykeltıraşları çağa uygun olarak, insan gücünün yerine elektrikli aletleri kullanmaktadır. Dönemin teknik olanaklarıyla mermer yontmanın ve o sürecin ne kadar yavaş ilerlediğini ve ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde, insan emeğinin ve iradesinin dönemin heykel sanatına çok büyük katkısı olduğu yadsınamaz. Bu okula ilişkin genel bir değerlendirme yapıp, bazı değerleri ön plana çıkarmak için makalenin girişinde Afrodisias kentinden, tarihi yapısından bahsedilmiştir. Afrodisias heykel okulunda heykeltıraşların yapmış oldukları eserler görseller eşliğinde incelenmiş Afrodisias Roma’nın yarattığı bir okul olmadığı, Anadolu kültürlerinin o dönemdeki bir sentezi olarak Roma’ya kendini kabul ettirmiş bir sanat heykel gerçekliği olduğu çıkarımına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Heykel eğitimi, sanat, Roma, arkeoloji.