Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 3  Bahar 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Burak BOYRAZ, Ahmet DOLUNAY

NO Makale Adı
1407507129 HEYKEL SANATINDA ÖN MODELLEME AŞAMASI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARI

Günümüzde; endüstri, mimari ve tıp alanlarında kullanılan üç boyutlu yazıcılar (3B Yazıcılar), kullanım alanlarını her geçen gün biraz daha genişletmektedirler. Özellikle ön modelleme aşamasında uygulanan bu sistem, hızlı ve ekonomik olması sebebiyle tasarımcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Sanat alanındaki kullanımı henüz çok yeni olan bu tür yazıcılar, üç boyutlu üretimlere yönelik CAD programları eşliğinde esere ait işlevsel hataları gösterebilmektedir. Bu çalışmada da, dijital tasarımları toz ve bağlayıcılar yardımıyla katmanlı bir şekilde üreten üç boyutlu yazıcıların heykel ön modellemelerinde kullanımı incelenmiştir.
Çalışmanın ilk bölümü heykel sanatında ön modelleme aşaması ile ilgili olup, ön modellemenin bu sanat disiplini içindeki önemini anlatmaktadır. İkinci bölümde ise üç boyutlu yazıcıların işleyiş sistemi incelenirken bu tür cihazların sanat, zanaat ve tasarım alanlarıyla ilişkisi değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise bu teknoloji ile üretilen ön modellemelere yönelik olumlu ve olumsuz durumlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Sanat, Sanat Tarihi, Sanat Yönetimi, Plastik Sanatlar, Heykel Sanatı, Tasarım, Ön Modelleme, Üç Boyutlu Yazıcılar (3B Yazıcılar).