Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 3  Bahar 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Haluk Arda OSKAY

NO Makale Adı
1407506843 FOTOĞRAFIN TARTIŞILAN GERÇEKLİĞİ VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

Görsel sanatlar tarihinin akış çizgisi üzerinde, belki de en önemli kırılma noktası fotoğrafın icadıdır. Fotoğraf, görsel sanatlar üzerinde olduğu kadar sosyo-politik olaylar üzerinde de son derece etkili olmuştur. Makine tarafından üretilen görüntülerin “tarafsızca” oluşturduğu gerçeklik birçokları için gerçeğin kendisidir. Fakat gerek fotoğrafı çeken kişi gerekse fotoğrafın tabiatı gereği fotoğrafın sunduğu gerçeklik ve hakikat arasında oldukça büyük bir fark oluşmaktadır. Toplumu ve toplumun bir parçası olan sanatçının gerçeklik algısını derinden etkileyen fotoğrafın, sanatın uygulama alanları arasına dâhil olması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Fotoğrafın sunduğu “gerçekliğin” sanatsal üretim süreci içerisine katılması ve gerçeküstücülük akımıyla beraber günümüz fotografik görüntü üretimine kadar geçen sürecin irdelenmesi çalışmanın özünü oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Fotoğraf, gerçeklik, gerçeküstücülük.