Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Roza ABDIKULOVA

NO Makale Adı
1407439234 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ ORTAK KELİMELER ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Kırgızistan bağımsızlığını kazandığı günden beri Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik ve kültürel yönden ortak çalışmalara devam etmektedir. Günümüzde, Kırgızistan’da Türkiye tarafından açılan okullar, yüksekokullar, üniversiteler ve özel şirketler mevcuttur. Bu ortak çalışmalarda ve kişilerarası iletişimi de sağlamada büyük rol oynayan en önemli unsur dildir. Kırgızlarla Türkiyeli Türklerin dillerinin aynı kökenden olmasına rağmen, bu dilleri öğrenmede çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Türkiye Türkçesini bilmeyen bir Kırgız, kendi dilinin söz hazinesinde Türkiye Türkçesinde de kullanılan kelimelerin varlığından haberdar değildir. Aynı durum Türkiye Türkleri için de geçerlidir. Bu çalışma sözlük (Түркчө-кыргызча орток сөздөр сөздүгү / Türkçe-Kırgızca Ortak Kelimeler Sözlüğü) olarak da yayınlanmıştır. Adı geçen sözlükte sayısı yaklaşık beş bini bulan hem Kırgız-Türkçesinde hem de Türkiye-Türkçesinde olan ortak kelimelerin listesi anlamları ile beraber verilmiştir. Bu çalışmada bu sözlüğün içeriği tanıtılırken aynı zamanda iki kardeş dillerin ortak kelimeleri üzerine de genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Türkçe, Kırgızca, ortak kelimeler, sözlük.