Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Seher TETİK IŞIK

NO Makale Adı
1377467141 ITRÎ’NIN EDEBİYATTAKİ YERİ

ÖZET
Itrî üzerine yapılan araştırmaları incelediğimizde bu araştırmaların Itrî’nin hayatını genel olarak ele alan araştırmalar olduğu ve Itrî’nin musikişinaslığı, şairliği, besteleri ve şiirleri gibi konuları ele aldığı görülmektedir. Yapılan bu araştırmalarda Itrî’nin edebi kişiliğine yer verildiği, günümüze ulaşan gazel, tahmis, müseddes, kar-ı natık, beste, semai ve nakış semai, şarkı, ilahi, türkü ve ebcedle düşürdüğü tarihlerin kaydedildiği görülmektedir.
Ancak adı ve bestelediği eserleri edebi birer mazmun olarak kullanılmış, adına şiirler yazılmış, hayatı romanlara konu olmuş, hanendeliği, şairliği, hattatlığı ve bestekârlığı ile tanınan Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin, şiirlerini bir araya getiren bir araştırmanın olmaması, bu konuyu ele alacak bir çalışmanın yapılması gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Bu nedenle biz de vefatının 300. ölüm yıldönümü olması nedeniyle Unesco tarafından Itrî yılı olarak kabul edilen bu yılda Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin şiirlerini bir araya getirmeye, bu şiirleri sınıflandırmaya ve Itrî’nin günümüz edebiyatındaki yerini ortaya koymaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Itrî, Müzik, Edebiyat, Şiir, Beste