Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Levent DOYURAN

NO Makale Adı
1377466992 KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM

ÖZET
Batı kaynaklı postmodernizm terimi, kitle iletişim araçlarını, enformasyon teknolojilerini elinde bulunduran çokuluslu ticari şirketlerin, küresel egemen güçlerin propagandist söylemidir.
Toplumlarda meydana gelen sosyo-ekonomik değişimler ve dönüşümler kitle iletişim araçlarını elinde bulunduran kapitalistlerin kontrolünde gerçekleşen plan ve projeleridir. Kapitalistlerin, küresel güçlerin menfaatleri doğrultusunda meydana gelen siyasal ekonomik ve kültürel değişimler postmodernizm olarak adlandırılarak meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.
Kapitalizmin bir üst aşaması olan “Yeni Dünya Düzeni” projesiyle postmodern söylem üzerinden küresel bağlamda, tüm dünya toplumlarına nüfus edilerek, küresel çapta tüketim toplumu oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu yazıda ikincil veri kaynaklarından yararlanılarak ekonomi-politik eleştirel yaklaşımla durum saptaması yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada ‘Batılılaşma’, ‘Modernizm’ söylemleri gibi ‘Postmodernizm’ söyleminin de kapitalizmin küresel çapta kendi girişimlerini meşrulaştırmak amacıyla kullandığı bir söylem olduğunu ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, küreselleşme, postmodernizm, kültür, politika, kitle.