Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
AYSUN KISAOĞULLARI

NO Makale Adı
1370895490 SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ

ÖZET
Bu çalışmada, sanat kavramının kısa bir tanımı yapılmış, bu kavramın günümüzdeki durumuna değinilmiştir. Sanat yönetimi ve sanat yöneticisi kavramları açıklanmıştır. Sanat yönetiminde, toplumların sahip oldukları kültürel değerlerin öneminden ve bunların yönetim fonksiyonlarının işleyişine etkisinden bahsedilmiştir. Sanat yönetiminin fonksiyonları (Planlama, Örgütlendirme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol) tek tek açıklanmıştır. Ayrıca, sanat yönetiminin kompleks bir yapısı olduğundan bahsedilmiştir. Sanat yönetiminde ülke politikalarının yeri açıklanmaya çalışılmış; iyi bir sanat yöneticisinin özelliklerinden bahsedilmiştir. Sanat yönetiminin kısa tarihçesi verilmiş ve günümüzle ilişkilendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat yönetimi, Sanat yöneticisi, Sanat yönetiminin tarihçesi