Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 35  2019/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hakan ÇİLOĞLU

NO Makale Adı
1566384002 TÜRK KÜLTÜR VARLIKLARINDA YAŞAMIN BİÇİMLENMESİ

Yaşam, yalnızca zamanın kavramlar içeren, akılda kalan izleri ve görünümleriyle açıklanabilir. Çünkü yaşamın hafızası vardır. Hayatın içinde yaşamdan geçmişe dönük pek çok olay hatırlanır. Yaşamda değişen etki ve görünüm zenginliği kültür varlıklarında farklı yapı, kompozisyon, desen ve motiflerle yine aynı zenginlikle temsil edilmiştir. Yaşamın belirli bir süreci kapsadığı bilinci, insanı sonsuzluk özlemi içinde, sonsuzluğun en güçlü göstergesi olan gökyüzüne yöneltmiştir. Gökyüzü, sonsuzluk ve yaşam bilincini Türk dini mimari plan ve yapılarında, kubbe tasarımlarında, kubbe desenleri, kapı, pencere, diğer iç mekan süsleme ve eşyalarda görmek mümkündür. Doğa; ilkbaharda açan ve sonbaharda düşen bir yapraklarla bile yaşamı anlatır ve bu anlatım çeşitli aracılar ve zengin görünümlerle geleceğe taşınır. Bu çalışmada, Türk kültür varlıklarında yaşamın biçimlenmesini etkileyen bu aracılar irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: kültür, sanat, yaşam, mimari, halı, desen, motif, mezar taşı