Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 28  2018/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Aysun AYNUR YILMAZ

NO Makale Adı
1540207659 ANTİK YUNAN’DA SPOR VE SPOR EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

İlk örneklerini Mezopotamya’da, Mısır’da, Hindistan’da veren uygar toplum ve toplumsal yapı düşünceleri, Eskiçağın Yunan toplumunda büyük gelişme göstermiştir. Deniz ticareti sayesinde birçok toplumla iletişim halinde olan Yunanlar bu toplumların kültürlerinden etkilenmişlerdir. Özellikle kolonileşme yoluyla yerleştikleri toprakların kültürlerini kendi kültürleriyle harmanlayarak yeni bir kültür oluşumunu gerçekleştirmişlerdir. Bu oluşumlardan biri de spor etkinlikleridir. Çalışmada Antik Yunan’daki spor ve branşları incelenmiştir. Olimpiyatlar konusu farklı bir çalışma olarak değerlendirileceğinden bu çalışmada yer verilmemiştir. Antik çağ yazarlarının konuyla ilgili eserlerinden yararlanılmış, Antik Yunan toplumunun spora olan ilgileri belirtilen kaynaklar doğrultusunda açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antik Yunan, spor, Antil çağ yazarları, kültür