Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 2, Sayı 4  Güz 2014  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Erdoğan AKMAN, Regina JAMANKULOVA, Niyazi AYHAN

NO Makale Adı
1412652311 SOVYET SONRASI KIRGIZİSTAN SİNEMASINDA KİMLİKLERİN İNŞASI ve TEMSİLİ: BELGİSİZ MARSRUT FİLMİ ÖRNEĞİNDE

21. Yüzyılda kitle iletişim araçları sembol ve imgelerin yardımıyla hedef kitleye neyi nasıl düşünmesi gerektiğini sunmaktadırlar. Sinemada üretilen anlamlar onu tüketen bireylerce yeniden anlamlandırılmaktadır. Bu bağlamda araştırmada otobüs yolculuğuna çıkmış insanların başlarından geçen olayların anlatıldığı Belgisiz Marshrut filmi kişilerin temsil ettiği kimlikler açısından incelenmiştir. Otobüsün içindeki her birey belli bir ideolojiyi ve kimliği temsil etmektedir. Belgisiz Marshrut filmi Temirbek Birnazarov’un yönetmenliğini yaptığı ve yazdığı 2008 yılında sinemalara giren filmdir. Film Sovyet sonrası Kırgızistan’ın bağımsızlığının ardından yeni bir yola girildiğinin ve yolun sonunun bilinmezliğinin anlatıldığı, ve tüm Sovyet değerlerinin ve kimliklerinin simgeselleştiği en önemli filmlerden biridir. Araştırmada Belgisiz Marshrut adlı filmde yeni kimlikler yaratılmış, halkın zihninde var olan kimliklere de yeni anlamlar yüklenmiştir. İşte bu anlamları meydana çıkarmak için göstergebilimsel yöntemlerden faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Sovyetler Birliği, Kırgız Sinema, Göstergebilim